“Super-credit” bilindustrins Ave Maria.

Inom EU arbetar man på ett förslag för bilindustrin som innebär att biltillverkarna skall få tillverka några fordon med högre koldioxidutsläpp om de tillverkar några andra med lägre. Ett sätt tjäna på gungorna vad man förlorar på karusellen är det väl tänkt, men förefaller mera att vara en variant av den katolska bikten. När Du syndar så får Du väga upp det med några böner - några Ave Maria. Sedan är allt bra igen.

Naturligtvis vill bilindustrin ha färre Ave Maria för grövre synder och striden böljar just nu. Frågan är om det blir bättre av att Irland är ordförandeland för EU detta halvår? Det finns emellertid ett motförslag inom EU-Parlamentet och där man också lyfter fram att striktare krav leder till flera nya jobb.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv