Svensk Energi blundar för vita certifikat.

Förra fredagen arrangerade Energirådgivarna och EnergiEffektiviseringsFöretagen tillsammans med Naturskyddsföreningen och Centerpartiet ett seminarium i Riksdagshuset om s.k. Vita Certifikat. Svensk Energi anklagar i ett pressmeddelande Naturskyddsföreningen för att inte säga hela sanningen om dessa certifikat. De hävdar att systemet är ineffektivt, drabbar kunderna, har fördelningsnackdelar och betalas av kunderna med ökade kostnader. Hade Svensk Energi varit på seminariet hade dessa “missförstånd” kunnat vederläggas på varje punkt.

Systemet är extremt effektivt och i en utvärdering som gjorts i Storbritannien har man visat att varje insatt pund ger nio tillbaka i kundnytta. Som alla andra lönsamma investeringar måste de finansieras och det görs av kunderna på samma sätt som idag sker med de s.k. gröna elcertifikaten. Men till skillnad från dessa så får både kunden och energiföretagen fördelen att behovet av ökad systemkapacitet sker till en kostnad som är lägre än den tillförselåtgärd som annars hade behövts.

Detta togs upp vid seminariet så här är ingenting hemligt. Sanningen är alltså att med vita certifikat blir energisystemet billigare än vad det blir om man bara bygger ut som svensk energi tycker. Och eftersom kunderna alltid betalar så tjänar de alltså på detta.

Det togs också upp att EU-kommissionen förslår Vita Certifikat för att energiföretagen istället för att fokusera på sin vinst av energiförsäljning skall omorienteras till att fokusera på kundernas nytta av den energi de köper. Kommissionen hävdar att detta också kan leda till energiföretagen får nya affärsmodeller och nya affärsmöjligheter. Den möjligheten har svensk energis motsvarighet i Danmark tagit till sig och de var därför också med på seminariet och berättade om sina framgångar. Framgångar som de delar med sig av till sina företagskunder som, hävdar de, blir mera konkurrenskraftiga på världsmarknaden.

Sveriges Radio tog upp frågan i sitt morgonprogram på onsdagen och intervjuade bl.a. Dansk Energis Ulrich Bang. Programmet var lite rörigt och en representant från EON visade att branschen har lite svårt att förstå konceptet genom att göra en liknelse med om bensinstationerna skulle ta ansvar för hur folk kör bil. Det skall de inte men de kan ta ansvar för att man får hjälp med att göra sin bil mindre bränsletörstig. Genom produkter, service och bränslen. Det kan energiföretagen också göra.

Kommentarer:

Det är precis vad E.ON gör. Vi har en aktiv rådgivning till våra kunder när det gäller energieffektivisering. Vi har en rad olika tjänster och verktyg som 100 koll, Villahjälpen, Standby-guiden, med mera. Följ länken och läs mer på vår hemsida.
Vi har också energieffektivisering som affärsidé när det gäller främst B2B, där vi t ex låter företag tävla mot varandra i att spara energi genom E-prize.
Till syvende och sist är det ändå den enskilde elanvändaren som måste göra ett aktivt val när det gäller sitt beteende kring elförbrukning. I det avseendet är Vita Certifikat inget bra system för att uppnå en beteendeförändring.
Vi vänder oss också mot att kollektivt ansvara för att våra kunder förbrukar mindre genom att t.ex som i UK skicka ut tusentals lågenergilampor utan kontroll på dess effekt. Samtidigt får de som redan gjort effektiviseringar vara med och betala igen.

Det låter bra Torbjörn, men det finns mer att göra. Och våra åsikter går nog starkt isär när det gäller certifikatens möjligheter att påverka. Det finns ju gott om erfarenheter och de Brittiska är bara ett exempel. I USA finns många (och mera spännande) när det gäller att nå medelstora kunder från olika branscher. Så certifikaten kan utvecklas mycket och bör göra det framförallt i riktning att göra mera “komplicerade” installationer.

Jag är definitvt inte förtjust i CFL-satsningarna men de kan också göras på olika sätt. Uppsala ordnade får många år sedan ett riktigt bra samarrangemang med branschen där lamporna debiterades kunderna via elräkningen. Klar bättre än det engelska systemet.

Javisst får alla vara med att betala. Är det mera rättvist att den som effektiviserat också måste vara med att betala för gröna certifikat om det hade varit billigare att effektivsera bort användning och att slippa bygga någon ny kraft överhuvudtaget? För effektiviseringen kan göra en del av tillförseln onödig och det tjänar alla på.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv