Svensk “vägkarta” för miljöteknik

Jo det finns faktiskt en sådan! Tillgänglig åtminstone på EUs web-sidor men kanske bortglömd i Sverige. I den finns t.o.m. noterat att man skall överväga teknikupphandlingar baserat på goda erfarenheter från energimyndigheten.

Någon vägkarta (roadmap) i mera strikt mening är det inte men ändå ett intressant dokument att arbeta vidare med.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv