Svenska företag dåliga på energibesparingar

Säger revisionsfirman Lindebergs Grant Thornton i en rapport där företag i 32 länder undersökts. Sverige kommer på 25 plats (!) på en lista som toppas av s.k. “emerging markets” där man är mera observanta på resurserna och knappheten.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv