The Economist och kärnkraften

The Economist har i sitt senaste nummer en genomgång och en ledarkommentar till kärnkraften och det förnyade intresset världen runt. Det kan vara värt att notera deras ledarkommentar mera noggrant eftersom delar av svensk press undviker den detaljen. The Economist skriver att: “kärnkraftsindustrin behöver övertyga om att de är rena, billiga och säkra nog utan att behöva stödja sig på staligt understöd. Om de inte kan det är de inte värda en andra chans.” När kommentatorerna därför med gillande åberopar Finlands nya reaktor så rimmar det åtminstone inte med den syn som The Economist har.

Det finns anledning (igen) att upprepa att effektivisering är billigare, att Sveriges kärnkraftandel inte bör öka om vi skall ha en rimlig diversifiering i systemet och inte lägga alla ägg i en korg, att vi har en outbyggd potential av kraftvärme i landet och att elvärme (som fortfarande är standard i nybbyggda småhus (!)) representerar en stor potential till konvertering.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv