Tillväxten (jobben och den nya industrin) finns i grön energi

Sextiotusen nya jobb till 2020. Det är vad Greenpeace fann när man sökte genom ett antal olika branscher på jakt efter deras erfarenheter och prognoser (se diagram nedan). Det är värt att notera att flera av dessa branscher också har markanta exportmöjligheter.

Själva rapporten har också en del där man visar hur Danmark och Tyskland, som har goda erfarenheter båda, lyckats med sina satsningar på grön energi.

image

När EEF för några år sedan samlade företrädare för effektiviseringsföretagen för att titta i kristallkulan, vid Energimyndighetens årliga storträff (det som nu blivit Energiutblick), fann man att branschen sysselsatte c:a 90 000 personer. Så en ökning som den som skisseras, vid en medveten satsning på renoveringar, är mycket sannolik.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv