Time flies but we don’t

Det är inte så långt kvar till COP-15 mötet i Köpenhamn som vi tror. I en analys i The Guardian pekar man på att EU nu har tio veckor på sig att få en egen överenskommelse som gör att man behåller sin status som pårdivare och världsledande. Tony Blair har tidigare hävdat att för att man skall få en överenkommlese som ersätter Kyoto-avtalet i Köpenhamn så måste de flesta pusselbitarna vara på plats i god tid. Annars blir konferensen där bara en cirkus. Man får hoppas att insikten sprider sig om att finanskrisen är en gyllene möjlighet att sätta fokus på väsentligheterna och de goda investeringsmöjligheterna. Tiden rinner undan, men vi tycks ha strandat.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv