Transparens och frivillighet - Dagens avlatsbrev?

Tanken att köpa sig syndernas förlåtelse har kanske inte helt försvunnit. Det har kanske bara blivit mera sofistikerat och åtminstone på miljöområdet fått nya benämningar. En studie av de företag som är mest synliga när det gäller att visa upp och tala öppet om sina utsläpp kanske inte har helt “rent under”. Det säger en ny studie som presenteras i dagarna.

“The conventional wisdom is that greater transparency will lead to a drop in emissions for all types of substances,” says the report’s lead researcher Alex Campbell, “But this same logic does not work for carbon.”

Av den korta sammanfattningen framgår (eller snarare antyds) att när man säger sig ha en öppen redovisning så lyckas man flytta fokus bort från själva utsläppen och istället sätt blicken på andra saker som må ha betydelse men inte minskar utsläppen. Skickligt - avsiktligt - bedrägligt ?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv