Trendbrott bland USAs bilister?

En undersökning visar att bilåkandet minskar i USA efter 2004, med 6% (se bild). Och alldeles särskilt minskar det i åldersgruppen 16-34 år (med 23%) vilket kan tolkas som ett trendbrott och en generationsfråga.

Nu finns det andra förklaringar och ekonomin är definitivt en. Men även IT-samhället sägs spela en roll inte minst för de ungas annorlunda sätt att söka och hålla kontakt.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv