Tron kan både försätta berg och stifta lagar

I morgon avser riksdagen att ta ett beslut som innebär att Sverige kan i princip kan fördubbla sin kärnkraft. Varför riksdagen gör det är emellertid oklart.

Några tror säkert att kärnkraft är billig och en framtidslösning. IEA, International Energy Agency, har dock publicerat siffror som visar att kärnkraften ekonomiskt sett redan är passé. De bedömer också att globalt sett är effektivisering både billigast och viktigast. Samtidigt går effektiviseringen trögt. Det är nämligen miljontals vardagsbeslut som styr energianvändningen vilket skall ställas mot några enstaka i riksdag och företagsledningar för att styra energitillförseln. Så rimligen borde det problemet vara ett större föremål för riksdagens ömma omsorger.

Andra i riksdagen tror att ny kärnkraft aldrig kommer att byggas just eftersom den är olönsam. Och därför, menar de, måste man stifta en lag som gör det tillåtet för konkurrensens skull. Det är en vacker tanke men tveksamt om den har stöd i verkligheten. I varje företag finns en kultur som värnar om den egna produkten i alla dess delar. I kraftvärlden finns en tillförselkultur som kan leda till att man även gör olönsamma satsningar. Det är inte konstigt och inte ens klandervärt utan bara mänskligt. Det som gör kraftvärlden speciell är att den har stora ekonomiska resurser och har råd att göra stora satsningar som leder fel.

Frågan är om det inte är just den politiska sfären som måste se till att dessa kulturer hålls i schack?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv