Tysklands väg

Många blickar kastas nu på Tyskland och dess nya regering. Man undrar hur den kommer de att behandla energiomställningen? Det finns oro för att det skall bli mera kol. Men att valet av Sigmar Gabriel till ansvarig för energiomställningen, bort från kärnkraft, skulle innebära en “negation av det som Energiewende står för” är nog överdrivet.

Målsättningen 40-45% förnybart i energimixen år 2020 är en klar ökning från den nuvarande som ligger på 35%. Hur detta skulle vara sammansatt visas i tabell nedan. En tabell från en rapport skriven av Rainer Baake på Agora Energiewende. I rapporten argumenterar man för att förenkla dagens stödsystem och börja en översyn över marknadens organisation. Rainer har just blivit utnämnd till statssekreterare hos Gabriel och skall som sådan arbeta med omställningen.

Även om politik ibland kan ta överraskande vändningar så inger några av dessa steg på den tyska vägen mera förhoppningar än oro. Jämför man tabellen med ny statistik över Tysklands energiförsörjning så innebär det både för sol och vind drygt 50% ökningar.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv