USAs energitjänstedirektiv

Nu har USAs energidepartement kommit med sin motsvarighet till det Europeiska energitjänstedirektivet. Det finns också likheter i det att de Europeiska direktivet skall uppfyllas på sätt som repektive land bestämmer. I USA vänder man sig till delstaternas regulatorer med sina uppmaningar. Exempel på mera konsekventa tillämpningar finns från några delstater, bl.a Washington och Pacific Northewest, se nedan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv