Uthålliga investeringar

Al Gore jobbar inte enbart med opinionsbildning utan också rent praktiskt med att finna uthålliga investeringsobjekt. I en intervju tillsammans med sin kollega, David Blood, från företaget Generation görs en del intressanta observationer om uthålligt företagande. Bland annat att man gått från “negative screening”, dvs sållat bort företag baserat på etiska kriterier enbart till “positive screening” där man söker de som är bäst i klassen och där uthålligheten är en integrerad del av företagets strategi. På samma sätt har Alliance to Save Energy resonerat när det gäller effektiviseringsarbetet i företagen.

De positiva investeringarna ligger också i företag som har ett långsiktigt perspektiv (i motsats till t.ex. kvartalsfokuseringen och kortsiktiga bonusprogram) och ser möjligheter i förändringen i stället för att bara undvika risker, d.v.s. samma resonemang som Stern-rapporten har.

En undring bara. Intervjuaren gör sig lite lustig över att sållningen på etiska kriterier innebar att man sållade bort företag som exploaterade laster (sin-business) som t.ex tobaksindustrin och menar att det är föråldrat. I Al Gores film är just denna typ av sållning viktig eftersom hans syster dog i lungcancer och familjen då övergav tobaksodlingen. Har de sett filmen?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv