Uthållighetsjobb

Till livets gåtor hör att man i dessa tider av arbetslöshet inte i större omfattning tar chansen att satsa på det som ändå måste göras förr eller senare nämligen uthållighet och de jobb som är förknippade med dessa förändringar. De finns och de är ofta förknippade med att till exempel ombyggnader och effektivisering har högre arbetsintensitet. CERES skriver i sin Trillion dollar rapport:

Clean energy sources are more job-intensive than fossil fuels: Focusing on the power sector, clean technologies create 2 to 8 times more “job years per gigawatt-hour (GWh)” than fossil energy sources—specifically, 0.4 job years per GWh for energy efficiency and 0.85 job years per GWh for solar PV versus less than 0.2 job years per GWh for coal and natural gas.

Sustainlabour som är en organisation som stöds av FN-organ och fackföreningsrörelsen (bl.a Danska LO men inte Svenska?) har gjort en sammanställning över jobb inom hela den gröna sektorn i Europa. Den tar bara delar av effektiviseringssektorn men mera ur andra områden, se nedan! Inte en så tokig idé för en minister eller kommissionär som skulle vilja förändra samhället?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv