Utsläppsrätter och övervinster

Det Europeiska systemet (ETS) med handel med utsläppsrätter som ges gratis till de företag som släpper ut växthusgaser har drivit upp elpriserna och givit särskilt elföretagen stora övervinster i en omfattande överföring av förmögenhet från industri och hushåll till energiföretagen enligt STEM.

En revision av handelssystemet är nu förestående och det finns många synpunkter på hur det fungerar för närvarande. Euroactiv har en föredömlig sammanställning med historik och olika aktörers reaktioner.

Men mycket vill ha mer. Kostnaderna sjunker men priserna stiger!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv