Vår rätt att få göra “fel”.

Vi tränas omsorgsfullt i att göra saker rätt. Framförallt i att rätt betyder lönsamt. Var helst jag kan tjäna en krona extra antas jag (som rationell individ) ta den chansen. Så varför gör inte alla vi rationella individer alla de åtgärder som vi kan tjäna pengar på t.ex. genom att effektivare energianvändning. Kan det bero på att vi talar om pengar men tänker på något annat? Bevakar vi vår rätt att göra fel? Eller är det bara så att många beslut sker på andra grunder än ekonomiska?

Eller skall man säga att vi har olika ekonomiska grunder och beslutsregler beroende på hur väl vi känner till det som vi beslutar om?

image
Källa: Nilsson, H. and Wene, C.-O. (2002) ?Best Practices in Technology Deployment Policies?, Proceedings of ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, Asilomar, California, 18-23 August, 2002, p. 9.267

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv