Vattenfall för stort för Sverige?

Den avgående direktören tycks mena det enligt en intervju med Financial Times där han argumenterar för en börsintroduktion. (OBS länken fordrar inloggning som är gratis)

Flera av de andra stora kollegorna i Europa resonerar på samma sätt, dvs vill kapa de gamla nationella banden och upplever sig ha ett större och annorlunda uppdrag. Frågan är dock om de läser spelet rätt. Flera andra bedömare ser energibranschen utvecklas i en annan riktning och med nya affärsmodeller.

Vad är det som talesättet säger? Inga träd växer till himlen - även om de är stora.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv