Vem är Stephen Chu?

Ett veckogammalt rykte har nu bekräftats och han är USA:s näste energiminister. Vi har alla orsak att vara glada för det. Han är idag chef för LBNL och Nobelpristagare i fysik 1997. Han kan höras i en presentation från april 2007 där han gör en relativt omfattande genomgång av energifrågorna och avslöjar insikter som få ministrar kan uppvisa. Han framhåller Californiens energipolitik som ett föredöme i USA, han nämner det Danska vindkraftprogrammet och klarar av att beskriva lärkurvor utan besvär (även om han felaktigt kallar dem för “Moore’s law curve”)

Hans huvudtes är att vi måste satsa på:
1: Effektivare energianvändning
2: Nya sätt för koldioxidfri tillförsel
Och han noterar att effektiviseringen ofta har “negativa kostnader” (Den fria lunchen man får betalt för att äta!)

Får han de resurser som Obama har antytt tidigare har världen troligen fått en helt ny drivkraft för energi- och klimatfrågor. Mycket talar för att han får det. I den presentation som Obama gjorde underströk han på nytt behovet av teknologiskt skifte i en tid av kris.

PS Om Du vill titta mer i kristallkulan om hur USA:s energipolitik kan utvecklas så finns ett långt föredrag av Steven Chu även här.
PS 2 Steven Chu har också visat sig klara hårda krav i sin nära omgivning. Han delade kontor med svenskbekante Lee Schipper under några år på 70-talet vid LBNL! Lee hälsar att Chu är mycket duktig. grin

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv