Vill ni se en stjärna?

Sir Nicholas Stern kommer till Stockholm fredag i denna vecka. Missa inte tillfället. Även om Aula Magna är stor, som namnet säger, så borde tillströmningen vara betydande, men ändå skall man inte ta ut någon trängselavgift. Vi ses väl där?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv