Vindkraften i Japan klarade både jordbävning och Tsunami

Det rapporteras att inget av Japans vindkraftverk tog stryk av vare sig jordbävning eller Tsunami. Några av dem fick dock problem att leverera eftersom nätanslutningarna skadades. Ett i sammanhanget lindrigt problem.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv