World Energy Council…

..rankar Sverige högt när det gäller energisystemets uthållighet, se figur nedan. WEC är sedan gammalt mest orienterad åt tillförselfrågor men har under senare år, under franskt inflytande, också kommit att ägna sig lite mera åt effektivare användning.

Deras rapport förefaller mest att ge svepande rekommendationer, men tar ett brett grepp och har bland annat en redogörelse för Stockholms trängselavgifter när det gäller transporter!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv