Ännu negativare kostnad!

Det väckte en gÃ¥ng visst uppseende när Amory Lovins hävdade att effektvisering i energianvändningen var “a free lunch that you are paid to eat”. Men sÃ¥ kom en utredning frÃ¥n Vattenfall gjord av McKinsey där man visade att när man dragit av besparingen frÃ¥n den minskade energianvändningen frÃ¥n kostnaderna för effektiviseringsÃ¥tgärden sÃ¥ blev resutatet just en negativ kostnad. Dessa (ibland kallade) Mckinsey-kurvor har sedan blivit normgivande och presenterats i flera sammanhang där man sparar energi eller minskar utsläpp av växthusgaser.

Vid LBNL i USA har man i några fall där man utöver att spara energi också påverkar industrins produktivitet gått ett steg längre och dessutom räknat med dessa PLUS-faktorer (Multiple Benefits) i kalkylen. Då blir kostnaderna ännu negativare!

Det vore kanske dags att komplettera kalkylerna både för att på detta sätt få en klarare bild av vilka energiåtgärder som är mest betydelsefulla och få en idé om hur industrin kan utvecklas.

Läs mer

Månadsindelade arkiv