Blir Doha sista spiken?

Alla klimatkonferenser har låtit likadana i sina kommunikéer. De sista dagarna blir tongångarna allt dystrare och slutligen proklamerar man vid slutet att man ändå har gjort stora framsteg. Även om dessa vid närmare betraktande blir allt mer obetydliga för varje konferens man haft. Inte olikt den gamla historien om mäster skräddare som för varje besök av kunden meddelade att den väntade kostymen “krympte” tills den enbart var en tumme och till sist inte ens det.

Nu meddelar man från Doha att man vänder sig till religionen för att finna lösningar och det är väl snart det enda som återstår. Det har ju provats förut. I Texas proklamerade bara för någon tid sedan guvernören bönedagar för regn!

Annars vore det kanske en idé att avstå från nya möten av det här slaget och istället använda ministrarnas tid att genomföra de LÖNSAMMA energisparåtgärder som IEA visade på i WEO 2012. Ty det skulle innebära att vi klara (nästan) hela uppgiften UTAN att det kostar oss ett öre.

Vi är i stort behov av de tolkar som översätter retoriken till handling (se teckning nedan). Men nu ser det ut som om det inte ens finns någon retorik att översätta!

Läs mer

Månadsindelade arkiv