Hur mycket kostar det att minska den globala uppvärmningen med 4 grader?

INGENTING! Inte en krona, cent eller yen. Det blir tvärtom pengar över OCH det blir nya pengar i den växande sektorn “effektivare energianvändningsteknik”

När världsbankens chef varnade för att den globala uppvärmningen kunde bli fyra grader så vaknade media till för ett kort ögonblick. IEA kunde ha följt upp men lyckades inte dra intresse annat på relativt undanskymda platser och inte av egen kraft.

IEAs höga utsläppsalternativ kallas ibland för “6 degrees” och världens ledare har ju lovat att vi skall stanna vid 2. IEA kan nu visa att det till och med mycket försiktiga bedömningar är LÖNSAMT att stanna vid 3 grader och att det därmed är troligt att vi kan klara tvågradersmålet med ingen eller obetydlig kostnad (se bild nedan). De kan dessutom visa att de lönsamma åtgärderna innebär en välbehövlig injektion i ekonomin i de flesta länderna i världen. Och det är effektivisering av energianvändningen som är motorn i jobb- och industriutvecklingen.

image

Bearbetad bild från IEA WEO 2012 där temperaturuppgifterna från samma källa lagts in. Temperaturuppgifterna är naturligtvis osäkra men är beräknade enligt IPCCs genomsnittsbedömning vilket innebär att de kan överskridas eller underskridas med 50% sannolikhet.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv