Hur mycket kostar det att minska den globala uppvärmningen med 4 grader?

INGENTING! Inte en krona, cent eller yen. Det blir tvärtom pengar över OCH det blir nya pengar i den växande sektorn “effektivare energianvändningsteknik”

När världsbankens chef varnade för att den globala uppvärmningen kunde bli fyra grader så vaknade media till för ett kort ögonblick. IEA kunde ha följt upp men lyckades inte dra intresse annat på relativt undanskymda platser och inte av egen kraft.

IEAs höga utsläppsalternativ kallas ibland för “6 degrees” och världens ledare har ju lovat att vi skall stanna vid 2. IEA kan nu visa att det till och med mycket försiktiga bedömningar är LÖNSAMT att stanna vid 3 grader och att det därmed är troligt att vi kan klara tvågradersmålet med ingen eller obetydlig kostnad (se bild nedan). De kan dessutom visa att de lönsamma åtgärderna innebär en välbehövlig injektion i ekonomin i de flesta länderna i världen. Och det är effektivisering av energianvändningen som är motorn i jobb- och industriutvecklingen.

image

Bearbetad bild från IEA WEO 2012 där temperaturuppgifterna från samma källa lagts in. Temperaturuppgifterna är naturligtvis osäkra men är beräknade enligt IPCCs genomsnittsbedömning vilket innebär att de kan överskridas eller underskridas med 50% sannolikhet.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv