Är pensionspengarna säkra?

Det enkla svaret är “Troligen inte” möjligen “Absolut inte”. Nästa generation kommer att åka på världens smäll eftersom en stor del av pengarna investeras i företag som satsar på att fossilenergiföretag som om de vore stabila. När olje-, kol- och gaspriser går upp och när produktionen ökar så säger ju all konventionell visdom att där skall man satsa sina pengar. Prova med att googla “Olja pensionsfond” så får ni se. Särskilt ett uttalande av en råvaruchef på en ledande bank känns (här har några ord utelämnats av författaren) när han säger “Oljan är en favorit på sikt” till en av våra vanliga tidskrifter som riktar sig tillprivatpersoner.

Hur lång sikt kan det vara undrar man efter att ha läst artikeln “Assessing ‘‘Dangerous Climate Change’’: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature”. I den gör man en omfattande sammanställning av läget när det gäller utsläpp och argumenterar för att man skall försöka göra en tvärbromsning eftersom redan 2-graders målet bedöms för riskfyllt.

De menar att man skall försöka hålla sig till 500 Gton kol som maxnivå för utsläppen och att 1000 Gton kol är max för 2 gradersmålet. Om man då tittar på var vi ligger idag (vid c:a 400) och vad företagen anger vara lönsamma (uppskattade) reserver och utvinningsbara reserver, se bearbetad bild nedan, är det klart att råvaruchefens vision inte är förenlig med klimatmålen.

Olyckan vill emellertid att det är han och hans kollegor som har hand om våra pensionspengar! Vre sig Du vill eller inte så är det Du (och jag) som blåser på klimatproblemen!

Så endera av följande kommer att hända:
1. Beslutsfattarna bestämmer att 2 gradersmålet skall hållas och då blir fossilföretagen värdelösa (och därmed våra pensioner)
2. Klimatförändringen kommer med all sin svårförutsägbarhet och ekonomiska svårigheter i dess fotspår

image

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv