Allt om strömförsörjning

Våra hem fylls alt mer av små svarta dosor och av apparater som slukar ström utan att vi vet om det. I USA talar man om dem som vampyrer.  Vi borde kanske snarare se dem som fästingar. Små blodsugare som är svåra att se och få grepp om.
I EU har nu gjorts en omfattande studie av dessa små kreatur. I den finner man alla fakta man rimligen vill veta utom möjligen vad man kan göra åt situationen. Det finns t.ex. märkligt lite om alternativ som solcellsladdare eller om hur man skall få tillverkarna att göra bättre produkter.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv