Atlas över vår framtida värld

I USA har man genomfört en omfattande studie över hur klimatförändringarna kommer att påverka landet ur olika aspekter. Resultatet har blivit ett veritabelt atlas över det framtida USA.

Hela paketet presenterades av John Holdren, president Obamas vetenskaplige rådgivare, vid en presskonferens i Vita Huset. Skillnaden mot den förra administrationens sätt att hantera klimatfrågan är som natt och dag.

Också för Europa finns en del material som visar vilka konsekvesnerna kan bli. De vetenskapliga rapporternas saklig “ppm” och grader Celsius blir mera levande om man ser resultatet i bild (se nedan).

Men tyvärr är de förändringar som projiceras för USA och Europa inte de som är viktigast utan det är de som drabbar tredje världen. FN:s flyktingkommission, UNHCR, har nyligen gjort en studie kallad “På jakt efter skydd” och som visar hur klimatflyktingströmmarna kan te sig. I ljuset av dessa framtidsutsikter känns “de tunga ekonomernas” råd att världen inte skall försöka hejda klimatförändringarna utan anpassa sig till dem, som cynism när den är som mest utvecklad.

image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv