Atlas över vår framtida värld

I USA har man genomfört en omfattande studie över hur klimatförändringarna kommer att påverka landet ur olika aspekter. Resultatet har blivit ett veritabelt atlas över det framtida USA.

Hela paketet presenterades av John Holdren, president Obamas vetenskaplige rådgivare, vid en presskonferens i Vita Huset. Skillnaden mot den förra administrationens sätt att hantera klimatfrågan är som natt och dag.

Också för Europa finns en del material som visar vilka konsekvesnerna kan bli. De vetenskapliga rapporternas saklig “ppm” och grader Celsius blir mera levande om man ser resultatet i bild (se nedan).

Men tyvärr är de förändringar som projiceras för USA och Europa inte de som är viktigast utan det är de som drabbar tredje världen. FN:s flyktingkommission, UNHCR, har nyligen gjort en studie kallad “På jakt efter skydd” och som visar hur klimatflyktingströmmarna kan te sig. I ljuset av dessa framtidsutsikter känns “de tunga ekonomernas” råd att världen inte skall försöka hejda klimatförändringarna utan anpassa sig till dem, som cynism när den är som mest utvecklad.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv