Att Amrisarna inte kan begripa….

...att de måste spara energi och ändra livsstil! Men nu har de kanske fått den fingervisning från stormen Sandy som äntligen får dem att begripa.

I Europa har vi ju inte sådana problem. Vi har ju ett direktiv om effektivare energianvändning som vi med liv och lust tar itu med så att vi kan spara bort delar av den energi som vi betalar för men inte får någon nytta av. Ja inte vi i Sverige förstås. Vi behöver inte spara eftersom vi redan är effektiva (eller hur det nu var?).

Euractiv har en bra översikt över direktivet och tvistefrågorna så slipper man djupdyka i den formella texten.

Det skall bli spännande att se hur den officiella svenska formuleringen om det icke existerande sparmålet klarar det här:

Each country has to present national indicative targets by April 2013. If the European Commission estimates that those are insufficient to meet the EU’s overall 2020 goal, then it can request member states to re-assess their plans.

Varning: Vissa delar av denna text innehåller ironi

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv