Att vänta på något ont.

Björn Lomborg hävdar att man skall vänta med att minska koldioxidutsläppen. Det kommer att bli för dyrt att göra de nu säger han i en ny artikel. Vi behöver nog inte vänta så länge på att hans påståenden finner väg in i pressdebatten. DN brukar vara snabb att haka på.

Uppfattningen att det blir (för) dyrt vilar på arbeten av Richard Tol och som i grunden bara innebär att Tol menar att Nicholas Stern använder får låg kalkylränta. Detta har dock Stern både diskuterat och motiverat utförligt i sin senaste bok “A global Deal”.

Tols studier innebär bara ett konstaterande av att andra ekonomer använt högre ränta. Stern menar att den låga räntan motiveras av klimatfrågans karaktär - att den är långsiktig och irreversibel.

Så egentligen innehåller Lomborgs artikel inget nytt. Då är det skojigare att titta på hans hemsida där man visar upp alternativa förslag ifråga om t.ex. tekniska lösningar för att minska klimateffekterna. En titt in i en modern Jules Verne katalog med mycket “geoengineering”. Kul men sannolikt inte mycket realism.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv