Bättre och bättre dag för dag

ACEEE har studerat hur hushållsapparatern utvecklats ifråga om energieffektivitet, prestanda och pris under en 20-årsperiod, Better Appliances: An Analysis of Performance, Features, and Price as Efficiency Has Improved.

Det är intressant att se att de har utvecklats positivt i alla avseenden, blivit energisnålare, fått bättre funktioner och blivit billigare. Man spårar ett starkt samband med marknadens tekniklärande som det sammanfattas i så kallade lärkurvor. Och man ser ett starkt samband att när kraven ökar genom normer och standarder så drivs också utvecklingen fram prestanda både snabbare och längre. Slutligen ser man ett behov från tillverkarna att kvalitetskonkurrera med bättre funktioner så att man kan hävda sitt varumärke.

Det finns också fog för att väcka diskussionen igen om det är en god idé att byta ut vissa apparater “i förtid” i stället för att vänta på att de tjänar ut (se figur nedan). Detta är ju inte ökad konsumtion utan istället en anpassning av infrastrukturen. Eller?

image

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv