Billig och säker energitillförsel

De orden kan snart göras till permanent textremsa på TV när man intervjuar någon politiker i dessa dagar. Märkligast är dock när orden kommer från kärnkraftförespråkare eftersom den inte uppfyller vare sig kravet på billigt eller säkert.

Vi vet emellertid att effektvisering OCH förnybart ger billig energi och lÃ¥ga energikostnader. Vad vissa debattörer vill sätta ifrÃ¥ga är dock “säker” och ni har hört till leda det (nÃ¥got enfaldiga) pÃ¥stÃ¥endet att man inte fÃ¥r nÃ¥gon (vind-)energi när det inte blÃ¥ser eller (sol-)energi när det är mörkt. Hur trivial denna observation än är lokalt sÃ¥ är den meningslös när vi talar om ett energi-SYSTEM med mÃ¥nga inmatningspunkter och geografisk utbredning samt med utjämningsmöjligheter frÃ¥n t.ex. vattenmagasin.

De arbeten som publiceras från bland annat IEA i deras ETP 2014 visar hur tekniken utvecklas just för att ge avbrottsfri leverans även med stort inslag av variabla resurser.

Ytterligare kunskapsljus i ämnet kommer att spridas pÃ¥ ett webinar mÃ¥ndagen den 6 oktober klockan 16-17 där ämnet är: “Managing Variability, Uncertainty and Flexibility in Power Grids with High Penetration of Renewables”. Föreläsare pÃ¥ detta webinarium är Lawrence Jones som mÃ¥nga i Sverige känner redan bland annat eftersom han har sin utbildning frÃ¥n KTH i Stockholm.

Lyssna gärna på utsändningen och kom sedan och lyssna på Lawrence livs levande den 21 November 13-15 i Stockholm när 100% Förnybart arrangerar ett seminarium. Skriv in det i almanackan!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv