Billiga kärnkraftargument

Förvånansvärt ofta hör man påståendet att kärnkraft skulle vara billigt och därmed underförstått också vara en attraktiv lösning för framtiden. Kan det vara ett sådant hjärnspöke som ligger till grund för att Färdplan 2050 inte ens skulle fått i uppdrag att överväga en avveckling? Axiom behöver ju inte prövas.

Men om kärnkraften varit billig igår så är den det definitivt inte i morgon. Något som bland annat marknadsanalytiker påpekar. Framför allt så utvecklas de förnybara alternativen genom marknadens “lärande” så att de successivt blir billigare under det att för kärnkraften snarast är tvärtom. Säkerhetskraven skärps och därmed ökar kostnaderna.

Om man verkligen vill ha det billigaste (men samtidigt säkraste, mest jobbskapande och dessutom mest miljövänliga) energisystemet så är det EFFEKTIVISERING som är framtidens lösning. Och det är med effektiviseringen som vi banar väg för ett uthålligt energisystem med förnybar energi. Allt annat är billiga argument.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv