Billiga kärnkraftargument

Förvånansvärt ofta hör man påståendet att kärnkraft skulle vara billigt och därmed underförstått också vara en attraktiv lösning för framtiden. Kan det vara ett sådant hjärnspöke som ligger till grund för att Färdplan 2050 inte ens skulle fått i uppdrag att överväga en avveckling? Axiom behöver ju inte prövas.

Men om kärnkraften varit billig igÃ¥r sÃ¥ är den det definitivt inte i morgon. NÃ¥got som bland annat marknadsanalytiker pÃ¥pekar. Framför allt sÃ¥ utvecklas de förnybara alternativen genom marknadens “lärande” sÃ¥ att de successivt blir billigare under det att för kärnkraften snarast är tvärtom. Säkerhetskraven skärps och därmed ökar kostnaderna.

Om man verkligen vill ha det billigaste (men samtidigt säkraste, mest jobbskapande och dessutom mest miljövänliga) energisystemet så är det EFFEKTIVISERING som är framtidens lösning. Och det är med effektiviseringen som vi banar väg för ett uthålligt energisystem med förnybar energi. Allt annat är billiga argument.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv