C’mon IEA - var är perspektivet?

Nu är vissa delar av IEA ute och cyklar! Sedan 2006 har organisationen givit ut två publikationer som givit två olika perspektiv på energiutvecklingen. World Energy Outlook, WEO, har studerat trender och energibelsut för att se vart världen är på väg. Succesivt har man också byggt på med specialanalyser för till exempel regioner, tillväxtekonomier och ämnesområden såsom växthusgaserna (och deras konsekvenser) samt nu senast en lysande studie av potentialen för lönsam energieffektivisering och hur den skall kunna uppnås. I den skisseras att minst 15% energiminskning i Europa är lönsam och kan nås före 2035 (se bild nedan). Det är enligt IEA WEO en försiktig bedömning.

En annan IEA publikation är Energy Technology Perspectives, ETP, vars syfte är att visa upp vad tekniken skulle kunna åstadkomma - hur den utvecklas och kan förbättras. Men den senaste utgåvan visar brister i all synnerhet vad gäller analysen av marknadens lärande och teknikförbättring. Man talar mycket om lärandet men man hanterar det inte analytiskt korrekt. Naturligtvis vill man i ETP också som kollegorna bakom WEO göra något lite extra och har kommit på att man kan göra regionala studier och fått de nordiska länderna att betala för en Nordic Technology Perspectives, NETP.

I den hävdar de att man kan uppnå 7% energibesparing till 2050 vilket bland annat Ny Teknik noterar som otillräckligt. Vi måste istället förlita oss på koldioxidinfångning, CCS, i stor skala. Och vad mer? - Kärnkraft förstås!

Och det kanske var det som var syftet med studien, för som det heter på sidan 74:

“Even though such a considerable expansion of nuclear power may be feasible and in line with current climate policy, the future of nuclear power is controversial. A development with a less optimistic view on the future of nuclear power is likely to affect several of the findings presented in NETP.”

Eftersom effektivisering inte fanns med i deras bild så kan vi ju börja där för att minska deras optimism. Men IEA som organisation bör nog fundera över om de inte skulle försöka få mer ordning på sina budskap om de vill behålla sitt varumärke i gott skick.

 

 

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv