Sex steg för att skörda den lönsamma effektivisering (enligt IEA)

World Energy Outlook 2012 visar att den ekonomiska potentialen för effektivare energianvändning är långt ifrån uttömd. I all synnerhet är det viktigt att inte möta nya önskemål på energi(-nytta) med gammaldags teknik. I WEO föreslås sex steg (eller regler) för att klara jobbet, effektivisering skall vara (kapitel 10):
* Synligt så att användare kan skilja produkter åt vad avser deras energianvändning. I Europa har vi ett märkningssystem men det kan tillämpas i vidare omfattning.
* Prioriterat vilket signaleras bl.a. av myndighetskrav. Man nämner obligatoriska energiledningssystem i företagen och “energinyttoansvar” (vita certifikat) för energiföretagen.
* Prisvärt. Det behövs nya affärsmodeller och finansieringsmöjligheter. Även här nämns energiföretagens möjliga roll och efterfrågesatsningar (DSM). De svenska EnergiEffektiviseringsFöretagen kan vara en modell.
* Normalt, marknadsupptagningen och marknadslärandet måste forceras så att effektivisering väljs utan särskilda diskussioner.
* Verkligt genom uppföljningar så att mätbara och tydliga resultat kan visas.
* Genomförbart med utbildad och kunnig personal i företagen både för att genomföra åtgärder och ge erforderlig service. Jo det är nog EnergiEffektiviseringsFöretagen igen.

Att det är allvar och att åtgärderna kan ha substantiell påverkan vidimeras av IEA i uttalandet:

“Our analysis shows that in the absence of a concerted policy push, two-thirds of the economically viable potential to improve energy efficiency will remain unrealised through to 2035. Action to improve energy efficiency could delay the complete ‘lock-in’ of the allowable emissions of carbon dioxide under a 2oC trajectory – which is currently set to happen in 2017 – until 2022, buying time to secure a much-needed global climate agreement. It would also bring substantial energy security and economic benefits, including cutting fuel bills by 20% on average,”

Nu kan vi väl vända blad

För inte så länge sedan florerade påståenden om att Tysklands Energiewende skedde till priset av ökad kolanvändning. Namnkunniga debattörer i Sverige förde fram den åsikten. Oftast med felaktig statistik baserad på att kolpriserna sjunkit på grund av den amerikanska naturgasmarknaden vilket gjorde att de skiften som skedde i Tyskland berodde på ändringar i bruket av olika fossilbränslen.

Nu kommer den första statistiken för 2017 och visar att kol OCH kärnkraft backar, effektviseringen ökar (dock allt för lite) och fönybart ökar kraftigt samtidigt som elexporten ökar (se bild nedan).

Nu kan vi väl vända blad i debatten om Energiewende? Vi skriver inte heller upp vad domedagsprofeterna i den svenska debatten sade! (Men vi vet vilka partier ni representerade grin )

Läs mer

Månadsindelade arkiv