Sex steg för att skörda den lönsamma effektivisering (enligt IEA)

World Energy Outlook 2012 visar att den ekonomiska potentialen för effektivare energianvändning är långt ifrån uttömd. I all synnerhet är det viktigt att inte möta nya önskemål på energi(-nytta) med gammaldags teknik. I WEO föreslås sex steg (eller regler) för att klara jobbet, effektivisering skall vara (kapitel 10):
* Synligt så att användare kan skilja produkter åt vad avser deras energianvändning. I Europa har vi ett märkningssystem men det kan tillämpas i vidare omfattning.
* Prioriterat vilket signaleras bl.a. av myndighetskrav. Man nämner obligatoriska energiledningssystem i företagen och “energinyttoansvar” (vita certifikat) för energiföretagen.
* Prisvärt. Det behövs nya affärsmodeller och finansieringsmöjligheter. Även här nämns energiföretagens möjliga roll och efterfrågesatsningar (DSM). De svenska EnergiEffektiviseringsFöretagen kan vara en modell.
* Normalt, marknadsupptagningen och marknadslärandet måste forceras så att effektivisering väljs utan särskilda diskussioner.
* Verkligt genom uppföljningar så att mätbara och tydliga resultat kan visas.
* Genomförbart med utbildad och kunnig personal i företagen både för att genomföra åtgärder och ge erforderlig service. Jo det är nog EnergiEffektiviseringsFöretagen igen.

Att det är allvar och att åtgärderna kan ha substantiell påverkan vidimeras av IEA i uttalandet:

“Our analysis shows that in the absence of a concerted policy push, two-thirds of the economically viable potential to improve energy efficiency will remain unrealised through to 2035. Action to improve energy efficiency could delay the complete ‘lock-in’ of the allowable emissions of carbon dioxide under a 2oC trajectory – which is currently set to happen in 2017 – until 2022, buying time to secure a much-needed global climate agreement. It would also bring substantial energy security and economic benefits, including cutting fuel bills by 20% on average,”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv