Thursday, October 20, 2011

Energinyttoansvar

EU har i sitt förslag till nytt energitjänstedirektiv föreslagit att länderna skall upprätta system för som innebär att energiföretagen skall fokusera på optimal energinytta hos kunden i stället för på maximal vinst av försåld energi. Man vill införa ett energinyttoansvar för energiföretagen (eng. energy efficiency obligation scheme) så att dessa medverkar till finansiering och spridning av effektiviseringsåtgärder. På så sätt kan man motverka en överinvestering i energitillförsel till förmån för satsningar på effektivisering vilket innebär att de totala kostnaderna för den nytta (ljus, kraft, värme) som användarna efterfrågar minskar.

Detta skrämmer Svensk Energi som befarar en konstlad efterfrågan på effektivisering (!), men vad är de rädda för? Det kan faktiskt vara en chans för dem! Energiföretagen rosar inte precis marknaden när det gäller kundrelationer enligt Svenskt Kvalitetsindex - tvärtom. Skulle det då inte vara en möjlighet att få leverera till kunden en service som innebär att de sänker sina kostnader? Även om kunden vet att företaget gör det därför att de måste så är det ett tillfälle att visa sig från en annan ljusare sida!?

Erfarenheterna från andra länder är att det verkligen fungerar till ömsesidig båtnad. Det framgick vid en konferens om energinyttoansvar som eceee arrangerade nyligen och där de länder som har systemet visade upp sig. Ett företag som gjort denna kundprofilering på energinytta till sin är Lokalenergi i Århus. De har inte märkt någon konstlad efterfrågan, men däremot ett stort underskott på effektivitet.

Energinyttoansvar

EU har i sitt förslag till nytt energitjänstedirektiv föreslagit att länderna skall upprätta system för som innebär att energiföretagen skall fokusera på optimal energinytta hos kunden i stället för på maximal vinst av försåld energi. Man vill införa ett energinyttoansvar för energiföretagen (eng. energy efficiency obligation scheme) så att dessa medverkar till finansiering och spridning av effektiviseringsåtgärder. På så sätt kan man motverka en överinvestering i energitillförsel till förmån för satsningar på effektivisering vilket innebär att de totala kostnaderna för den nytta (ljus, kraft, värme) som användarna efterfrågar minskar.

Detta skrämmer Svensk Energi som befarar en konstlad efterfrågan på effektivisering (!), men vad är de rädda för? Det kan faktiskt vara en chans för dem! Energiföretagen rosar inte precis marknaden när det gäller kundrelationer enligt Svenskt Kvalitetsindex - tvärtom. Skulle det då inte vara en möjlighet att få leverera till kunden en service som innebär att de sänker sina kostnader? Även om kunden vet att företaget gör det därför att de måste så är det ett tillfälle att visa sig från en annan ljusare sida!?

Erfarenheterna från andra länder är att det verkligen fungerar till ömsesidig båtnad. Det framgick vid en konferens om energinyttoansvar som eceee arrangerade nyligen och där de länder som har systemet visade upp sig. Ett företag som gjort denna kundprofilering på energinytta till sin är Lokalenergi i Århus. De har inte märkt någon konstlad efterfrågan, men däremot ett stort underskott på effektivitet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv