Danmark och Europas energi

Den Danska regeringen har sänt sitt svar på frågan om hur Europas framtida energipolitik bör utformas och effektivisering står överst på agendan. Man föreslår bl.a. ett heleuropeiskt system där bl.a vita certifikat ingår tillsammans med gröna och inom ramen för bindande åtaganden. Det kan kanske vara ett sätt att förebygga sådan “certifikatskollaps” som Nordic Energy Perspectives befarar?

Man vill också skärpa målsättningarna över lag och föreslår 1,15 % effektivisering årligen till år 2017 i stället för det som nu gäller 1%.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv