Den globala effektiviseringsbranschen

..börjar fomera sig. Alliance to Save Energy, ASE, i USA har tagit initiativ till ett globalt forum att äga rum 11-14 November 2007 i Washington DC. På amerikanskt manr siktar man högt och har redan engagerat Bill Clinton som föredragshållare. Men man har för avsikt att engagera hela världen och vill att evenemanget skall arrangeras i en annan världsdel 2008. Europa och särskilt Tyskland ligger kanske bra till eftersom de har G8-ordförandeskapet 2007 och har signalerat en kraftigt höjd ambition för effektivisering? Holland kanske är intresserade eftersom de gjort ett utspel tillsammans med Tony Blair? För Sverige är väl inte att tänka på? Som uppspel inför sitt eget ordförandeskap i EU 2009!

Det viktigaste är emellertid att man börjar se “effektivisering” som en bransch. Precis som FSE gör!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv