Det är en god affär att minska sina utsläpp

KPMG räknar med att: DISC_CDPt = β0 + β1CNCRNt + β2STRNGt + β3PROPDISCLt + β4 SIZEt + β5MFt + β6BMt + β7LEVt + β8IIt + β9FRNSALEt+ β10EPAt + β11ASSETt + β12LIABt + β13OPINCt + εt.

Vilket i slutändan visar att:
1. Öppenhet om utsläppen lönar sig
2. Företag som har stora utsläpp minskar sitt marknadsvärde. För att vara exakt 212000 USD för varje 1000-tal ton kol de släpper ut.

The study finds that the median firm value of firms that disclose their carbon emissions is about US$2.3 billion higher than the median value of matched non disclosing firms

KPMGs studie är välformulerad och lättläst. Formeln ovan finns i en not, men medge att det ser mera imponerande ut med den!?

Sedan finns den gnagande frågan kvar? Gäller detta i Sverige? Här har ju alla lönsamma åtgärder genomförts som ni vet. LOL

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv