Det är en god affär att minska sina utsläpp

KPMG räknar med att: DISC_CDPt = β0 + β1CNCRNt + β2STRNGt + β3PROPDISCLt + β4 SIZEt + β5MFt + β6BMt + β7LEVt + β8IIt + β9FRNSALEt+ β10EPAt + β11ASSETt + β12LIABt + β13OPINCt + εt.

Vilket i slutändan visar att:
1. Öppenhet om utsläppen lönar sig
2. Företag som har stora utsläpp minskar sitt marknadsvärde. För att vara exakt 212000 USD för varje 1000-tal ton kol de släpper ut.

The study finds that the median firm value of firms that disclose their carbon emissions is about US$2.3 billion higher than the median value of matched non disclosing firms

KPMGs studie är välformulerad och lättläst. Formeln ovan finns i en not, men medge att det ser mera imponerande ut med den!?

Sedan finns den gnagande frågan kvar? Gäller detta i Sverige? Här har ju alla lönsamma åtgärder genomförts som ni vet. LOL

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv