Effektivare energianvändning? Fördel Europa!

McKinsey har som bekant i flera studier visat att det finns stora potentialer till lönsam effektivisering av energianvändningen. Nu tar de ett grepp över Europa som helhet och går längre både genom att peka ut vilka affärsområden som har vinnaremöjligheter och genom att peka på Europas unika möjligheter att ta en ledarroll.

Denna ledarroll är dock inte given. Den fordrar att man utvecklar och understödjer nya sorter av samverkan. Samverkan mellan företag och branscher, mellan stat och industri, mellan olika incitamentsredskap. Att vänta på att priset skall få marknaden att ställa allt till rätta är inte tillräckligt. Men de pekar på att Europa redan har visat att man har kompetensen att utveckla dessa nya samverkansmöjligheter.

Argumenten för effektivare energianvändning har aldrig varit så stort, säger de. Och fortsätter, affärsmöjligheterna är större därför att vinsterna är uppenbara både i kassakistan och i form av minskad ekonomisk sårbarhet. Det är svårt att säga emot.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv