Energieffektivitet och jobb

EUs grönbok om effektivare energianvändning har en uppgift om hur nya (och fler) jobb skapas av effektivisering i jämförelse med expansion i energitillförseln. I bilaga 5 sägs att varje investerad krona i effektivisering ger 4-5 gånger flera arbetstillfällen jämfört med att bygga nya kraftverk. För Europa som helhet bedöms det motsvara minst 2 miljoner personår i byggnads och installationssektorn!

De flesta studier som finns vad gäller samband mellan jobb och energieffektivisering är kvalitativa snarare än kvantitativa och de bygger på estimat snarare än på empiri. Men de ger ofta värdefulla insikter om samband vilka alla pekar på den positiva betydelsen för utbredd företagssamhet och särskilt för små- och medelstora företag. En studie från Wisconsin har ett omfattande empiriskt underlag som ytterligare understryker detta samband.

image

Det finns också färdiga program för den som vill göra egna beräkningar men de bygger helt på förutsättningar som gäller i USA.

 

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv