Energisäkerhet - en ökenvandring

IEA har publicerat en översikt för bedömning av försörjningssäkerheten vid användning av olika bränslen kallad MOSES. Det står för Model of Short-term Energy Security (MOSES) och det skall understrykas att det handlar om kort-siktsbedömningar vilket inte hindrar att modellen är bra för just detta. Men följer vi MOSES så blir det på en tur i öknen. Det ser man när nu Britterna vill satsa på skiffergas av försörjningssäkerhetsskäl. 

Det som saknas är att det inte finns någon som helst bedömning av miljöpåverkan vare sig för extraktion eller avfall vilket väl måste ha någon betydelse för försörjningen på sikt i alla fall. Inte heller tar man upp frågan om alternativ till bränsleförsörjning. Effektivare användning borde ju vara ett självklart alternativ. Nu kommer det ju in “bakvägen” genom att man ser till hur stor andel av energianvändningen som kan täckas av det aktuella bränslet. Men erfarenheten visar att denna tankeoperation oftast blir för svår. Sveriges andel av förnybar energi skulle ju i ett slag gå från 50% till drygt 60% om man effektiviserade de 20% som EU-direktivet handlar om (0,5/0,8).

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv