Energitjänster, eller hur lång tid tar det att uppfinna krutet igen?

Häromdagen kunde radion meddela att en dansk kommun kan lära Europa att effektivisera genom sin metod att köpa energitjänster. Nu är det väl inte så rasande nytt precis och metoden med Energitjänsteleveranser är varken ny eller speciell för den danska kommunen. Möjligen skapar det förvirring att metoden kallas både ESCO (Energy Service Companies) och EPC (Energy Performance Contracting), men egentligen är samma sak. Men den kunde både användas mera och den kan utvecklas som affärsid.

Ett skäl till att den inte används mer i Sverige kan vara att Stockholm satte en olycklig standard för några år sedan när man först upphandlade sådana tjänster och sedan klev ur avtalet och hävdade att metoden var olaglig (vilket är felaktigt). Energimyndigheten publicerade också för en tid sedan en sorts översikt över marknaden i Sverige.

Internationellt används metoden praktiskt taget överallt men i olika omfattning. Det är emellertid mycket intressant att se hur man vinner olika erfarenheter och som vi också skulle kunna lära av. IEAs DSM-arbete har en verksamhet där man nyligen publicerat ett arbete om finansieringsmetoder inom ramen för energitjänstemodellen. Tyvärr deltar inte Sverige i detta (ännu).

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv