Ett förnybart Danmark till 2050

Den Danska klimatkommissionen har presenterat ett program för hur landet skall bli 100% förnybart till 2050 och därmed minska sina utsläpp av växthusgaser radikalt (se bild nedan).

Vägen dit innefattar ökade avgifter på fossila bränslen och ett byggnadsanknutet energisparkonto (!) för att finansiera omställningen, avgiftsbefrielse för elbilar och en radikal utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Konsekvenserna i systemet skall vara hög energieffektivitet (halvering av uppvärmningsbehovet), större elandel totalt sett, smarta nät, utvidgad användning av bioenergi, mera värmepumpar och större flexibilitet i bränsleanvändningen i transportsektorn.

- Men det kan väl inte vara kostnadseffektivt (som vi svenskar brukar säga)!
- Jo, säger den danska kommissionen, därför att alternativet är dyrare pga ständigt ökade priser på fossil energi och gradvis minskade kostnader för den utvecklade gröna tekniken. Systemet blir mera kapitalintensivt men med lägre bränslekostnader.

Och tänk på att danskarna haft rätt tidigare när vi svenskar satte oss fast i vår egen strålande (!) lösning.

image

VE betyder förnybar energi på danska (vedvarende energi)

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv