Ett kolväte är ett kolväte är ett kolväte

Det finns inga “okonventionella kolväten”! Det finns bara den vanliga sorten och de är fossilbränslen med dess vanliga och kända klimateffekter.

Några sådana kolväten gömmer sig i skiffer och kommer då av någon outgrundlig anledning att få epitetet “okonventionell”. Nu senast av Barroso inför toppmötet den 22 maj.

Om naturgas ersätter kol så är det lite bättre ur klimatsynpunkt. Men i det här fallet handlar det om naturgas (från skiffer) som ersätter naturgas (från källor). Det Barroso och några till hoppas på är (1) att denna skiffergas skall vara billigare, vilket är långt ifrån säkert, (2) att det skall ersätta gas köpt från Ryssland.

Till båda dessa argument säger vi: Europas billigaste energiresurs är effektivisering (1) och den kan ersätta gas köpt från Ryssland (2). Effektivisering ger lägre kostnader för energisystemet och ger därmed bättre konkurrenskraft för Europa. (Många av våra ledare har svårt att skilja på pris och kostnad. Kostnaden är priset multiplicerat med mängden)

Dessutom skapar effektvisering (3) nya jobb i Europa och ger underlag för (4) nya innovationer och (5) ny industri inom den växande sektorn effektivisering som har exportmöjligheter för både tjänster och produkter.

Är det för konventionellt för våra ledare?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv