Ett kolväte är ett kolväte är ett kolväte

Det finns inga “okonventionella kolväten”! Det finns bara den vanliga sorten och de är fossilbränslen med dess vanliga och kända klimateffekter.

Några sådana kolväten gömmer sig i skiffer och kommer då av någon outgrundlig anledning att få epitetet “okonventionell”. Nu senast av Barroso inför toppmötet den 22 maj.

Om naturgas ersätter kol så är det lite bättre ur klimatsynpunkt. Men i det här fallet handlar det om naturgas (från skiffer) som ersätter naturgas (från källor). Det Barroso och några till hoppas på är (1) att denna skiffergas skall vara billigare, vilket är långt ifrån säkert, (2) att det skall ersätta gas köpt från Ryssland.

Till båda dessa argument säger vi: Europas billigaste energiresurs är effektivisering (1) och den kan ersätta gas köpt från Ryssland (2). Effektivisering ger lägre kostnader för energisystemet och ger därmed bättre konkurrenskraft för Europa. (Många av våra ledare har svårt att skilja på pris och kostnad. Kostnaden är priset multiplicerat med mängden)

Dessutom skapar effektvisering (3) nya jobb i Europa och ger underlag för (4) nya innovationer och (5) ny industri inom den växande sektorn effektivisering som har exportmöjligheter för både tjänster och produkter.

Är det för konventionellt för våra ledare?

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv