Ett mål för ensidiga aktörer

Konjunkturinstitutet har dragit sin lans för att det skall räcka med ett mål för klimatpolitiken. ”(Det) behövs utsläppsmål men inte mål för förnybar energi och energieffektivisering”, skriver de. Det är en förvånansvärt enkelspårig inställning som utgår från att allt ekonomiskt beslutsfattande är entydigt ekonomiskt rationellt i alla lägen. Att världen alltså befolkas av dem som Richard Thaler kallar Econs och som kan kalkylera som Einstein, har minne som en stordator och viljestyrka som Gandhi.

Men det är också förvånansvärt att man bortser från effektiviseringens och förnybarhetens stora orealiserade potentialer och att det behövs särskilda åtgärder för att de skall bli förlösta och att, när det sker, följdverkningarna för växthusgaserna är betydande. Och möjligen ännu mera ägnat att förvåna att man inte ägnar någon tanke åt de inbördes beroenden som finns mellan klimatåtgärder, åtgärder för konkurrenskraft och åtgärder för säker energitillförsel.

Åtgärder för till exempel energieffektivisering har ju inte bara påverkan på energikostnader och klimatet utan på en lång rad andra väsentliga områden vilket visas föredömligt i IEAsSPREADING THE NET: THE MULTIPLE BENEFITS OF ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENTS”.

Det är därför också en tröst att, som alternativ till KI, läsa IEAs “SUMMING UP THE PARTS Combining Policy Instruments for Least-Cost Climate Mitigation Strategies” där man just diskuterar hur man skall sätta upp mål och avstämma dem mot varandra så att man verkligen får resultat och valuta för pengarna. De skriver bland annat så här i sina slutsatser:

Carbon pricing is a cornerstone policy in climate change mitigation, but it is not a complete solution on its own. There are barriers to the effective response to a price signal that justify additional measures to overcome these barriers and deliver a least‐cost policy response.

Jag kunde inte låta bli att sätta en del i fet stil!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv