EU uppdaterar energiscenariot till 2030

EU har reviderat sitt energiscenario till 2030. Det sker främst betingat av den ekonomiska recessionen och innebär därmed en klart lägre nivå ifråga om energianvändning och innebär ifråga om effektivisering inte några stora förändringar även om det kan se så ut i figurerna.

I ett avseende är det emellertid en radikal skillnad mellan bedömningarna från 2007 till nu (kallad 2009). Och det är den förnybara energins andel och tillväxt, se bild nedan. Det är främst vind och solenergi som ökat kraftigt. Fram till 2030 förväntas förnybar energi stå för över 60% av kapacitetsökningen.

image

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv