EUs nya färdplan?

image
Har de blivit skrämda av det motstånd de mötte när det gäller energieffektiviseringsmålet (se gårdagens text)? Nu överväger man en färdplan till 2050 men utan att veta hur man kommer dit.

Man vet att på vägen till 2050 måste man passera 2030, men det skall ske utan något uttalat krav på effektivare energianvändning tycks det. Man vill ha procentmål för koldioxidutsläpp och (kvoter) för förnybar energi. Visserligen uppnås kvotmålet för förnybar energi lättare om man minskar energianvändningen (nämnaren i bråket), men sådana subtiliteter har inte uppfattats av våra beslutsfattare tidigare. Så Eurimas kommentar är befogad:

Maybe I’m biased, but reading the paper I don’t get the impression that energy efficiency is even an EU objective at the same level as greenhouse gases or renewables,” said Jan te Bos, the director of Eurima, the European insulation manufacturers association…....“We have to be careful that this debate is not just about energy supply but also about energy demand management, and that could have been better reflected in the paper,” he told EurActiv.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv