Föregångare (för den nya regeringen)?

Många har på senare tid deklarerat sina intentioner att vara föregångare på området “Uthållighet”. Californen tillhör den gruppen och ett antal företag (12 st) har visat att de också är det. Effektivare energianvändning är en viktig komponent i det de gör. Men Norge vill också vara med och har lagt fram ett förslag om Norge som ett “lågutsläppssamhälle”. Frankrike har observerat drastiska förändringar och vill motverka dem med kraftfulla miljöåtgärder. Och Irland har lagt fram en plan för att öka både effektivisering och förnybar energi.

Förra regeringen talade mycket om sin vilja att vara föregångare men det blev inte så mycket “verkstad”. Oljekommissionens rapport kom 5 i tolv. Delar av den nya regeringen har också stora ambitioner men räcker det en hel och enad allians? Snart vet vi.

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv