Företagens drivkrafter

Oss byråkrater emellan - vi vet ju att företag drivs av viljan att maximera sin vinst och att växa. Så det är egentligen ganska enkelt att påverka. Det är pengarna som styr! Eller….?

En debattartikel i DN, skriven av två företagsekonomer, ger en lite annorlunda vinkel “Företag ska skapa välstånd, inte bara vara vinstmaskiner”. Här kommer ett helt samhälle med:

Resurser från olika intressenter tillsammans, är grunden för företagets produktion av varor och tjänster, men också för att samhället, som omger företaget med anställda, leverantörer, kunder, banker, aktieägare etcetera skall fungera.

Och när helheten tas med så har det konsekvenser:

Politiker, finansaktörer och företagsledare agerar i dag som om företagens roll enbart är att vara vinstmaskiner. Men när missnöjet växer hotas i längden demokratin – risken för en utveckling mot inslag av ”polisstat” när eliten ska försvara klyftorna är uppenbar

Mycket tänkvärt inte minst för oss som grunnar över hur det kommer sig att energieffektvisering inte har mera luft under vingarna trots att det är självklart lönsamt. Är det just fixeringen på lönsamheten och övertron på att det går av sig självt som är problemet? En brittisk studie av mikroföretagarens roll visar att de många småföretagen som skall göra jobbet har mycket att tänka på. De skapar värde-välstånd varje dag! De skulle behöva hjälp med detta i högre grad än att bara behandlas som spelautomater där pengarna och resultaten trillar ut när man drar i spaken.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv